English

Welcome at ElloraVentura.

I am kindly at your service as your International Executive Chauffeur / Private Chauffeur (CCV-D1 certified).

Services:

 • Executive or Private Chauffeur with your own car (min. 8 hrs/day)

 • Executive or Private Chauffeur with (rental) car by your choice

 • Very experienced with European routes and cities (60.000km+ p/yr).

 • Specialised Long Distance Driver in Belgium, France, Luxembourg, Suisse, The Netherlands, Germany, United Kingdom, Spain, Portugal, Italy.

Francais

Chauffeur de Direction / Chauffeur Privé

Je suis à votre service comme Chauffeur de Direction / Chauffeur Privé (CCV- D1 certifié).

Les options sont avec votre voiture:

 • Chauffeur Privé / Chauffeur de Direction (minimal 8 heures)

 • Chauffeur Privé / Chauffeur de Direction avec une voiture location de votre choix

 • Experiencé avec les autoroutes et villes de L’Europe (60.000km+)

 • Chauffeur Specialisé sur Longue Distance: Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Portugal et Italie.

 

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ElloraVentura (Samenvatting)  [2018-01 / v01-sv]

Het leveren van (Internationale) Personenvervoer diensten is een verantwoordelijke en complexe taak. Deze Algemene Voorwaarden (Leveringsvoorwaarden) hebben als doel om onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen.

SAMENVATTING:

 • Offertes en prijsopgaven zijn 14 dagen geldig (art 2.2)

 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer – en alle betrokken derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie (art 3.1)

 • Wachturen van Chauffeur worden doorberekend.

 • Overnachtingsuren worden niet doorberekend aan Opdrachtgever. (art 4.8)

 • De minimale afname per dag voor Chauffeurswerkzaamheden en/of Close Protection werkzaamheden is 8 uren. (art 4.12)

 • Te maken kosten voor overnachtingen en/of vliegtickets voor Chauffeur (en/of het team van ingehuurde medewerkers) komen voor rekening van Opdrachtgever. (art 5.3)

 • Bij werkdagen van meer dan 8 uur worden maaltijdvergoedingen van 25 Euro per persoon per dag in rekening gebracht aan Opdrachtgever. (art 5.5)

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van voor zichzelf vereiste identiteitspapieren, reisdocumenten, vliegtickets, hotelreserveringen, visa, verblijfsvergunning, werkvergunning en/of overige vereisten van de betreffende autoriteiten. (art 6.6)

 • Passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van Handbagage. Passagiers zijn verplicht hun Handbagage deugdelijk te verpakken. (art 7.5) Handbagage van Passagiers mag niet lastig, gevaarlijk of verboden zijn, dan wel aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging. (art 7.6)

 • Annulering wordt door Opdrachtgever uiterlijk 24 uren voor het begin van uitvoer van de opdracht doorgegeven, indien mogelijk. (art 8.1)

 • Betaling van facturen dient door Opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op de bankrekening van ElloraVentura. (Art 12.2)

Samenvatting Algemene Voorwaarden dd. 1-januari 2018. Compleet document op aanvraag.