Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ElloraVentura (Samenvatting)  [2018-01 / v01-sv]

Het leveren van (Internationale) Personenvervoer diensten is een verantwoordelijke en complexe taak. Deze Algemene Voorwaarden (Leveringsvoorwaarden) hebben als doel om onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen.

SAMENVATTING:

 • Offertes en prijsopgaven zijn 14 dagen geldig (art 2.2)

 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer – en alle betrokken derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie (art 3.1)

 • Wachturen van Chauffeur worden doorberekend.

 • Overnachtingsuren worden niet doorberekend aan Opdrachtgever. (art 4.8)

 • De minimale afname per dag voor Chauffeurswerkzaamheden en/of Close Protection werkzaamheden is 8 uren. (art 4.12)

 • Te maken kosten voor overnachtingen en/of vliegtickets voor Chauffeur (en/of het team van ingehuurde medewerkers) komen voor rekening van Opdrachtgever. (art 5.3)

 • Bij werkdagen van meer dan 8 uur worden maaltijdvergoedingen van 25 Euro per persoon per dag in rekening gebracht aan Opdrachtgever. (art 5.5)

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van voor zichzelf vereiste identiteitspapieren, reisdocumenten, vliegtickets, hotelreserveringen, visa, verblijfsvergunning, werkvergunning en/of overige vereisten van de betreffende autoriteiten. (art 6.6)

 • Passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van Handbagage. Passagiers zijn verplicht hun Handbagage deugdelijk te verpakken. (art 7.5) Handbagage van Passagiers mag niet lastig, gevaarlijk of verboden zijn, dan wel aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging. (art 7.6)

 • Annulering wordt door Opdrachtgever uiterlijk 24 uren voor het begin van uitvoer van de opdracht doorgegeven, indien mogelijk. (art 8.1)

 • Betaling van facturen dient door Opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op de bankrekening van ElloraVentura. (Art 12.2)

Samenvatting Algemene Voorwaarden dd. 1-januari 2018. Compleet document op aanvraag.